INGENIEROS ASOCIADOS, SA | Cif: A08959678 | carrer València 463, E, 3a | 08013 Barcelona | Tfn: 93 487 56 02 | Fax: 901 021 748 |  ia@ingenierosasociados.es
Empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Volum 6247, Llibre 5535, Secció 2ª, Foli 050, Full 74055, Inscripció 1ª | © Ingenieros asociados 2020