Aparcamiento Les Planes, l'Hospitalet de Llobregat